Wojciech
Murdzek

O mnie

1

Radny Rady Miejskiej

Moje zaangażowanie w działalność samorządową sięga 1990 roku, kiedy to zostałem radnym Rady Miejskiej w Świdnicy.

2

Starosta Świdnicki

od 1999 do 2002 byłem pierwszym starostą świdnickim

3

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

W latach 1990-98 piastowałem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

4

Prezydent Świdnicy

2002 – 2014 – prezydent Świdnicy.

5

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

od 2015 r. – wicedyrektor ds. rynku pracy i administracji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Kilka ważnych punktów z mojego życiorysu

Jestem inicjatorem powstania wielu organizacji przyczyniających się do rozwoju i promocji regionu, m. in.:

• Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,
• Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast,
• Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
• Świdnickiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej,
• Zostałem także członkiem Towarzystwa im. Brata Alberta, które w Świdnicy prowadzi schronisko dla bezdomnych.

Od 1990 r. założyciel i prezes Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, która prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole niepubliczne..

Współtwórca lokalnego stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”, skupiającego doświadczonych samorządowców i społeczników z powiatu świdnickiego, które działa na rzecz rozwoju Świdnicy oraz całego regionu.

Bardzo ważny rok dla Świdnicy. Konsekwentne działania i wysiłki doprowadzają do utworzenia na terenie miasta podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, w której inwestycje ulokowały m.in.: Colgate-Palmolive, Electrolux, Klingenburg, Nifco, czy też Sonel. W sumie w całej Podstrefie Świdnica WSSE „Invest-Park” nakłady inwestycyjne ulokowanych tam firm, przekroczyły 1 mld zł. Z deklarowanych ponad 2 tys. nowych miejsc pracy zatrudnienie znalazło ok. 2,6 tys. osób. Dobra współpraca z miastem zaowocowała w 2013 i 2014 r. dwiema ważnymi decyzjami o dalszym rozwoju firm w świdnickiej podstrefie. Fabryki: Colgate-Palmolive oraz Electrolux podjęły decyzję o dalszej rozbudowie oraz zwiększeniu zatrudnienia. Do 2015 r. Colgate zainwestuje w rozbudowę zakładu co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudni nowych pracowników. Tym samym zakład Colgate-Palmolive w Świdnicy stanie się strategiczną fabryką koncernu w Europie. Natomiast firma Electrolux planuje zainwestować w Świdnicy 11 mln zł, co również przełoży się na zatrudnienie kolejnych pracowników w bieżącym roku. Dalszy rozwój obu firm to istotny sygnał, że Świdnica się sprawdza, a sprzyjający współpracy klimat zachęca do rozwoju i dalszego inwestowania. Nie bez znaczenia jest fakt, że na powyższe decyzje o dalszym rozwoju miały wpływ zakończone sukcesem starania o przedłużenie terminu działalności stref w Polsce do 2026 r. Dwukrotnie podejmowałem interwencję w tej sprawie, a apele skierowane do ministra finansów wsparło kilkudziesięciu samorządowców z naszego regionu. W efekcie za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski, za propagowanie idei gospodarki rynkowej oraz działalność społeczną i charytatywną zostałem w 2013 r. uhonorowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kolejna ważna data w historii Świdnicy. Dokładnie 24 lutego 2004 Jan Paweł II, po konsultacjach nuncjatury apostolskiej w Polsce, dokonał wyboru Świdnicy (spośród Nysy, Wałbrzycha i Kłodzka) na stolicę nowej diecezji na Dolnym Śląsku. Nowa diecezja powstała z połączenia 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 8 dekanatów diecezji legnickiej. Cieszę się, że miałem wkład w powstanie diecezji świdnickiej, której stolicą została Świdnica. Podniosło to rangę samego miasta jak i znaczenie całego regionu.

Zainicjowałem powstanie skupiającego 45 gmin Sudeckiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, któremu od siedmiu lat przewodniczę.

Moje dokonania są zauważane w regionie i w skali całego kraju, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane zarówno Prezydentowi Miasta, jak i Miastu Świdnica, wśród nich najważniejsze:

Masz pytania?
Skontaktuj się!
Projekt oraz realizacja GrafCenter Agencja Interaktywna