Wojciech
Murdzek
POSEŁ NA SEJM RP

Start

DLA REGIONU

Wywodzę się z dolnośląskiego środowiska samorządowego. Świdnica to dla mnie szczególne miejsce – to moja Mała Ojczyzna, której oddałem serce. Efekty ogromnego rozwoju tego miasta są widoczne gołym okiem. Miasto nie tylko wypiękniało, ale też powstały tak potrzebne miejsca pracy. 25 lat pracy w samorządzie pozwoliły mi poznać potrzeby regionu i jego mieszkańców. W Świdnicy udało się wzbudzić coś tak trudnego, jak nadzieję w ludziach, że możemy sobie stawiać wysoko cele. Tak powinno też być też w parlamencie. Trzeba wspierać wiele aktywności społecznych w całym regionie i to w różnym wymiarze. Zaczynając od pomocy rodzinom, instytucjom, firmom i gminom. Konieczne jest udzielenie przemyślanego i konkretnego wsparcia rolnikom, którzy nie dość, że przez suszę mają trudny rok, to do strat dołożyło się jeszcze rosyjskie embargo. Dużą sprawą i jednocześnie priorytetową jest dostępność komunikacyjna w postaci dróg – S8, S3 i obwodnic, a także transport kolejowy. Bez dobrych dróg i możliwości przemieszczania się nie ma nie tylko komfortu życia, ale też inwestycji, turystów, a w ślad za tym pieniędzy.

 

 

DLA CIEBIE

Najważniejsze i wymagające pilnego rozwiązania w najbliższej kadencji Sejmu RP są dwie kwestie. Chcę doprowadzić do tego, żeby średnia płaca w regionie zbliżyła się do obecnego poziomu wynagrodzeń we Wrocławiu a także, aby wzrosła szansa na własne mieszkanie. Nie jest ważna tylko praca, ale też warunki, które zapewniają nam pracodawcy i gwarantuje państwo polskie. Chciałbym, aby nastąpiła zmiana prawa tak, aby każdy pracujący miał szansę na legalną i stabilną formę zatrudnienia oraz godziwe wynagrodzenie. Mam dorastające dzieci i widzę, jak trudny jest ich start w samodzielność. Dlatego zrobię wszystko, żeby zdecydowanie przybyło u nas mieszkań. Powinny być dostępne, podobnie jak samochód. Co prawda, tylko niektórych z nas stać na nowy model, ale w prawie każdej rodzinie są „cztery kółka”. Tak musi być z mieszkaniami – choćby skromny dach nad głową ma być osiągalny dla każdego. Jest to możliwe do zrealizowania pod warunkiem wsparcia państwa dla samorządów, które są najbliżej ludzi i ich problemów.

Moje dokonania są zauważane w regionie i w skali całego kraju, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane zarówno Prezydentowi Miasta, jak i Miastu Świdnica, wśród nich najważniejsze:

Masz pytania?
Skontaktuj się!
Projekt oraz realizacja GrafCenter Agencja Interaktywna